Bedenktermijn c.q. herroepingsrecht 

  • Koper heeft nadat het product door hem of een door hem aangewezen derde (niet de vervoerder) is ontvangen de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag nadat het product, of bij een deellevering nadat alle producten/onderdelen van de bestelling, door of namens koper in ontvangst is of zijn genomen.
  • Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de koper binnen voornoemde termijn Magneetbandspecialist.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen. Koper kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Koper kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via info@magneetbandspecialist.nl. 
  • Koper dient de producten vervolgens zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen 14 dagen na het uitbrengen van de hierboven vermelde verklaring – terug te sturen. Let op: de bewijslast dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd ligt bij de koper, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
  • Terugzending van de producten moet per aangetekende post in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie), met het originele of soortgelijk beschermingsmateriaal en in de staat waarin de koper deze heeft ontvangen, d.w.z. ongeschonden en onbeschadigd. Rechtstreekse kosten van het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de koper.
  • Koper zal tijdens de bedenktijd zorgvuldig omgaan met de producten en de verpakking. Hij zal de producten slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Koper is aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik hiervan dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de producten vast te stellen. 
  • Magneetbandspecialist.nl zal na een succesvolle herroeping de door koper betaalde bedragen (inclusief verzendkosten voor het toesturen van product(en), exclusief verzendkosten voor het terugsturen van product(en) ) terugbetalen, binnen 14 dagen na de dag van ontvangst van de onder lid 2 vermelde verklaring. Magneetbandspecialist.nl mag hierbij wachten met de terugbetaling totdat zij alle producten heeft teruggekregen, of totdat de koper heeft aangetoond dat hij de producten heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.
  • Als de koper heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Magneetbandspecialist.nl de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
  • Het herroepingsrecht geldt niet voor overeenkomsten betreffende de levering van volgens specificaties van de koper vervaardigde producten, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

 

© 2015 - 2024 magneetbandspecialist | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel